"Ne nuk e trashëgojmë tokën nga paraardhësit tanë, ne e marrim hua nga fëmijët tanë".

Mentorimi i ndryshimeve klimatike për studentët që studiojnë në Universitetin "Ukshin Hoti” në sektorët e inxhinierisë, energjisë dhe ndryshimeve klimatike

Ndryshimet klimatike janë ndryshime të gjera të ndodhura në klimën e Tokës që ndodhin si rezultat i aktivitetit njerëzor dhe ndryshimeve natyrore. Këto ndryshime klimatike kanë ndikim të madh në mjedisin tonë dhe në jetën e njerëzve.

Ndryshimet klimatike në Tokë kanë ndodhur me cikle të caktuara gjatë gjithë historisë së planetit, përfshirë ardhjen dhe largimin e akullnajave në epokat e akullta përkatëse. Ngrohja globale aktuale po shkaktohet nga gazet e dëmshëm si dyoksidi i karbonit e metani i cili çlirohet nga aktiviteti njerëzor, kryesisht nga energjia.

Ndryshimet klimatike janë një temë që ka ngjallur diskutime në mbarë botën me njerëzit që po përballen me zhdukjen nëse nuk ndërmerren veprime.

Disa ndryshime klimatike kryesore janë:

  1. Rritja e temperaturave globale: Një ndryshim kryesor klimatik është rritja e temperaturave të globit. Shkalla mesatare e temperaturave të tokës është rritur dukshëm gjatë shekullit të 20-të dhe vazhdon të rritet. Ky rritje vërehet sidomos në Arktik, duke shkaktuar shkrirjen e akullnajave dhe të borës, me pasoja potenciale të rënda për ngritjen e nivelit të deteve dhe për biodiversitetin.
  2. Ndryshime në ciklin e ujit: Ndryshimet klimatike kanë ndikim të madh në ciklin e ujit në planetin tonë. Këto ndryshime përfshijnë zvogëlimin e burimeve të ujit si rezultat i ndryshimeve në modelin e reshjeve atmosferike, ndryshime në frekuencën dhe intensitetin e ereksive, dhe ndryshime në shkallën e avullimit të ujit nga sipërfaqja e tokës. Këto ndryshime ndikojnë në burimet e ujit të pijshëm, bujqësinë, dhe ekosistemet ujore.
  3. Rritja e frekuencës dhe intensitetit të ngjarjeve ekstreme: Ndryshimet klimatike ndikojnë në rritjen e frekuencës dhe intensitetit të ngjarjeve ekstreme si tërmete, stuhitë, zjarret pyjore dhe era të fuqishme. Këto ngjarje mund të shkaktojnë shkatërrim të mëtejshëm të mjedisit, pasojave të rënda sociale dhe ekonomike, dhe humbjen e jetëve të njerëzve.
  4. Zvogëlimi i ariut polar: Ariti polar, si Arktiku dhe Antarktiku, është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve klimatike. Shkrirja e akullnajave në Arktik dhe zvogëlimi i siperfaqes së ariut polar Antarktik ndikojnë në ndryshimet e habitatit për kafshët dhe bimët që jetojnë atje, si dhe ndikojnë në ngritjen e nivelit të detit.
  5. Ndikimi në biodiversitet: Ndryshimet klimatike kanë ndikim të madh në biodiversitetin e planetit tonë.

Climate Change Mentoring
for Students Project

Zgjidhje e bazuara në Naturë

Formoni hapësirat të gjelbra dhe blu në mjediset urbane dhe rurale. Ndërtimi i zonave të reja të gjelbra me lloje të ndryshme bimore dhe pasurimi i atyre ekzistuese do të sigurojë kushte më të mira jetese për njerëz dhe do të mundësoj zhvillimin e biodiversitetit urban. Ndërtimi i kulmeve të gjelbra dhe mbjellja e pemëve në qytet mund të zbusë ndikimin e valëve të të nxehtit duke ulur temperaturën mesatare ditore.

Leksione të hapura profesionale

Takime forumi me kompani

Ekspeditat

vizitë studimore shumë e suksesshme në njësite menaxhuese Bredhiku dhe Koritniku Restekicë Dragash
Vizitë studimore në kuadër të Projektit me UNDP- në Fidanishten pyjore ne Istog
Vizitë studimore në Kompanine Ekoregjioni
Vizitë studimore shumë e suksesshme në Parkun Kombëtar Sharri
Vizitë studimore në Impiantin e ujërave të zeza në Vlashnje - Prizren
Vizitë studimore në Vendgjuetinë me rëndësi të veçantë në Blinajë
Vizitë studimore në Parkun Kombëtar Divjakë Karavasta në Shqipëri, shtëpia e biodiversitetit të jashtëzakonshëm
Vizitë studimore përreth ambienteve të Fabrikës Feronikeli në Drenas
Raport lidhur me vizitën në terren në kuadër të Projektit me UNDP
Në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren, lansohet Projekti “Mentorimi për ndryshimet klimatike” për studentë

Palët e interesit